اخ....

درخواست حذف این مطلب

نتیجه تصویری برای چت عاشقانه


کاش اگه بخوام دل ش تگی تو ببینم هیچوقت تو دنیا نباشم....


بمیرم واسه تنهایی هات


واسه بغضضات


واسه غصه خوردنات


میخوام یه جوری پیشت باشم


که همه حسودی کنن


حتی اگه نباشی هم من باز پیشتم


دلم پیشته


میخوام یکم فقط یکم از تنهایی هات درت بیارم


  ت تر و اروم تر شدی


و من میدونم ارومی تو فقط به خاطر د شدنته


نمیدونم چی شده و نمیپرسم


اما همیشه هروقت غم داشتی من هستم خودتم میدونی


من همدم تنهایی هات بودم درد تو دردمنم هست...